توضیحات محصول :

این محصول جهت استفاده برای پیشانی یا نمای دور کار می باشد

همچنین به عنوان سینه کفتری و یا قاب نما هم شناخته می شود

این محصول از جنس ورق روغنی می باشد که باید جوشکاری و پس از آن روی کار رنگ شود

ضخامت 0.9 عرض خام 50 سانتی متر کار مفید از عرض 35 سانتی متر به طول 2 متر

چه تعداد ورق لازم دارید؟

نوع ورق :
عرض کار :
محاسبه
تعداد :