توضیحات محصول :

ورق های لمبه یا دامپا جهت پوشش زیر کار

ورق روغنی با ضخامت 0.6 میلیمتر برای نصب با جوشکاری کم

عرض ورق 1 متر به طول 2 متر

عرض مفید 0.9 متر


0 ریال


چه تعداد ورق لازم دارید؟

نوع ورق :
عرض کار :
محاسبه
تعداد :