توضیحات محصول :

ورق های لمبه یا دامپا جهت پوشش زیر کار

ورق رنگی سفید با ضخامت 0.5 میلیمتر برای نصب با پرچ یا پیچ  

عرض ورق 1 متر به طول 2 متر

عرض مفید 0.9 متر

چه تعداد ورق لازم دارید؟

نوع ورق :
عرض کار :
محاسبه
تعداد :