توضیحات محصول :

این محصول برای استفاده بر روی تیزی سر کار می باشد

همچینین با نام پالونی هم شناخته میشود

ضخامت ورق 0.5 میلی متر با عرض 50 سانتی متر و طول 2 متر می باشد


0 ریال


چه تعداد ورق لازم دارید؟

نوع ورق :
عرض کار :
محاسبه
تعداد :